دوشنبه 27 خرداد 1398

2019/6/17

انتخاب مقالات Hot Paper بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
    
تعداد بازدید: 1351
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1398/2/31

بر اساس گزارش سایت WOS از تعداد 3 فقره مقاله داغ (Hot Paper) گزارش شده در سایت مذکور از دانشگاه شیراز، هر سه مقاله متعلق به همکاران بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست می باشد.

بر اساس گزارش سایت WOS از تعداد 3 فقره مقاله داغ (Hot Paper) گزارش شده در سایت مذکور از دانشگاه شیراز، هر سه مقاله متعلق به همکاران بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست هستند که از این میان 2 مقاله مربوط به آقای دکتر پورقاسمی و 1 مقاله مربوط به آقای دکتر وزیرزاده می باشد. ضمن تبریک به این عزیزان آرزوی موفقیت های بیشتر را برای همه اعضای بخش را داریم.

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده کشاورزی می باشد

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس