پنج شنبه 21 آذر 1398

2019/12/12

بازتاب خبری انتخاب آقای دکتر پورقاسمی به عضویت آکادمی علوم جهان
    
تعداد بازدید: 1255
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1398/8/14

بازتاب خبری انتخاب آقای دکتر پورقاسمی به عضویت آکادمی علوم جهان در رسانه ها

 

 

بازتاب خبری انتخاب آقای دکتر پورقاسمی به عضویت آکادمی علوم جهان

 

https://www.isna.ir/amp/98081307512

 

https://www.farsnews.com/news/13980813001177/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

 

https://www.msrt.ir/fa/news/50879/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

 https://salameno.ir/detail/33066046

https://tabnakjavan.com/fa/news/10891

http://www.iribnews.ir/fa/news/2564213

https://shariyan.com/detail/180219

http://iusnews.ir/fa/news-details/333841/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF/

 

http://tnews.ir/news/772f144106466.html

 

http://www.8deynews.com/441231

http://khabarfarsi.com/u/78111739

https://www.ettelaat.com/mobile/?p=141412&device=phone

https://khabarban.com/a/25679064

http://forum.rasekhoon.net/thread/1352347

https://www.mashreghnews.ir/news/1007135

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده کشاورزی می باشد

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس