پنج شنبه 21 آذر 1398

2019/12/12

ریاست
چهار شنبه 14 آذر 1397
    
بازدید: 4540
    

 
دکتر محسن عدالت
ریاست دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
دکترا زراعت - تولیدات گیاهی
edalat@shirazu.ac.ir
Home Page

____________________________________________

 

مدیریت

نام و نام خانوادگی  سمتتلفن داخلیتلفن مستقیم 
فاطمه شمشیریمسئول دفتر ریاست دانشکده8201- 820007132276906 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده کشاورزی می باشد

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس