یکشنبه 11 خرداد 1399

2020/5/31

معاونت دانشجویی و فرهنگی
چهار شنبه 14 آذر 1397
    
بازدید: 4125
    

 
دکتر آریا وزیرزاده
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
دکترا مهندسی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان
aryavazirzadeh@yahoo.com
Home Page 

---------------------------------------------------------------------------- 

امور دانشجویی و فرهنگی

نام و نام خانوادگی  سمتتلفن داخلیتلفن مستقیم 
احمد علیپورکارشناس815007136138150 
روح الله خیریکتابدار815007136138150 
     

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده کشاورزی می باشد

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس