دوشنبه 5 خرداد 1399

2020/5/25

لیست دپارتمـــان هـای دانشکــده کشـاورزی

در حال حاضر مدیریت دانشکده کشاورزی با چارت سازمانی، چهار معاونت اداری و مالی، آموزشی و تحصیلات تکمیلی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی، همراه با یازده بخش آموزشی، پنج پژوهشکده تحقیقاتی، سه ایستگاه تحقیقاتی- آموزشی و تولیدی با حدود دو هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی و امکانات اداری دیگر شامل کتابخانه، مرکز اینترنت و کامپیوتر، واحد نقلیه، گلخانه های تولیدی- تحقیقاتی، مرکز کپی و تکثیر، سلف سرویس، خوابگاه و فروشگاه تعاونی مصرف به خدمت رسانی به جامعه دانشگاهی کشور مشغول می باشد.

 به دلیل وسعت و تنوع فعالیت های دانشکده کشاورزی امکان تشریح تمام آنها در این مجال نمی باشد لیکن در ادامه به شرح مختصر فعالیت های بخش های آموزشی و پژوهشی بسنده می شود.


دپارتمان آموزش و تحصیلات تکمیلی

مشاهـــده

دپارتمان اقتصاد کشاورزی

مشاهـــده

دپارتمان امور دانشجویی

مشاهـــده

دپارتمان اموراداری

مشاهـــده

دپارتمان پژوهشکده بیوتکنولوژی

مشاهـــده

دپارتمان تاسیسات

مشاهـــده

دپارتمان ترویج و آموزش کشاورزی

مشاهـــده

دپارتمان تولید و ژنتیک گیاهی

مشاهـــده

دپارتمان حسابداری

مشاهـــده

دپارتمان حفاظت فیزیکی

مشاهـــده

دپارتمان دبیرخانه

مشاهـــده

دپارتمان علوم باغبانی

مشاهـــده
قبلی 1 2 3 بعدی 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده کشاورزی می باشد

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس